Laserowa ablacja żył

Związek Zawodowy, 104

  • Вы здесь:
  • Centrum flebologii
  • Metody leczenia żylaków
  • Obliteracja częstotliwości radiowej (ablacja)
  • Porównanie metod RFA i EVLK, częstotliwości radiowych i lasera
Żylaki można łatwo wyeliminować bez operacji! W tym celu wielu Europejczyków używa Nanovein. Według flebologów jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda eliminacji żylaków!

Nanovein to żel peptydowy do leczenia żylaków. Jest absolutnie skuteczny na każdym etapie manifestacji żylaków. Skład żelu zawiera 25 wyłącznie naturalnych, leczniczych składników. W ciągu zaledwie 30 dni stosowania tego leku możesz pozbyć się nie tylko objawów żylaków, ale także wyeliminować konsekwencje i przyczynę ich wystąpienia, a także zapobiec ponownemu rozwojowi patologii.

Nanovein można kupić na stronie producenta.

Ablacja częstotliwości radiowej (RFA) i laserowa koagulacja wewnątrznaczyniowa (EVLK)

Ablacja częstotliwości radiowej (RFA) i laserowa koagulacja wewnątrznaczyniowa (EVLK)

Współczesna medycyna dąży do tego, aby każda interwencja chirurgiczna była przeprowadzana w sposób jak najbardziej delikatny dla pacjenta. Ablacja falami radiowymi (RFA) i koagulacja laserowa endowirusowa (EVLK) odpowiadają tym kryteriom. Dziś operacje te są przeprowadzane w większości nowoczesnych centrów medycznych. Obie technologie są podobne, obie są skuteczne. Jakie są jednak różnice, jakie są zalety i wady tych metod leczenia żylaków?

Jak wspomniano powyżej, obie metody są bardzo podobne. Technika wykonywania obu procedur jest taka sama na większości etapów. Przez małe nakłucie do światła żyły wprowadza się laserowy przewodnik świetlny (EVLK) lub cewnik o częstotliwości radiowej (RFA). Następnie wykonuje się znieczulenie infiltracyjne (lokalne) – wokół żyły tworzy się „poduszka wodna”, po czym wykonuje się zabieg. Po zakończeniu obu procedur nakładana jest dzianina kompresyjna.

Podobieństwo obu procedur polega również na tym, że zatarcie żylne, zarówno w EVLK, jak i RFA, występuje z powodu energii cieplnej. Dlatego obie technologie są połączone w jedną grupę metod endowaciejącego termobliteracji żylaków.

Różnice między metodami RFA i EVLK

Nanovein  Leczenie grypy czarnego kminku

Jedną z głównych różnic między tymi dwiema metodami jest tryb ekspozycji termicznej na ścianę żylaków. Koagulacja laserowa powoduje krótkotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury (

800 C), a przy RFA – stosunkowo długa ekspozycja na niską (120 C) temperaturę. W obu przypadkach dochodzi do zamknięcia żyły (zatarcia).

Jak działa laser (EVLK)

Promieniowanie świetlne jest różnie pochłaniane przez różne tkanki. Kiedy laser działa na tkanki biologiczne, uwalniana jest duża ilość ciepła, co prowadzi do szybkiego odparowania cieczy z powstawaniem pęcherzyków gazu, w wyniku czego aktywowany jest układ krzepnięcia krwi i powstaje skrzep krwi w świetle żyły. Nazywa się to niedrożnością żył zakrzepowych – głównym mechanizmem zamykania żyły w EVLK. To właśnie z powodu aktywacji układu krzepnięcia krwi po zabiegu EVLK konieczne są środki zapobiegające powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Ważne jest, aby pamiętać, że tworzenie skrzepu w świetle żyły zapobiega jego skurczowi. Wpływa również na długość okresu rehabilitacji.

Co dzieje się podczas ablacji częstotliwościami radiowymi (RFA)

Ablacja częstotliwością radiową jest znacznie mniej intensywna, ale dłuższa ekspozycja termiczna. Aktywacja układu krzepnięcia nie występuje, co nie prowadzi do powstania zakrzepu w świetle żyły. Działanie jest skierowane na białko – kolagen typu II, który pełni funkcję zrębową ściany żylnej. Ze względu na termiczną denaturację tego białka dochodzi do pogrubienia i skurczu ściany żyły. Jest to główny mechanizm zamykania żył dla RFA. Nie ma poważnego uszkodzenia integralności ściany żylnej i otaczających tkanek. Metoda RFA jest często nazywana „bezbolesną”, ponieważ po zabiegu nie są wymagane środki przeciwbólowe.

Unikalna konstrukcja szybkiego cewnika

Podstawowa różnica między metodą RFA polega na tym, że wszystkie procesy przekształcania pola częstotliwości radiowej w energię cieplną zachodzą w samym cewniku.

Podczas przeprowadzania EVLK promieniowanie laserowe termiczne działa bezpośrednio na krew zawartą w świetle żyły, na jej ścianę i otaczającą tkankę. Promieniowanie świetlne jest inaczej absorbowane przez tkanki i zachodzą bardzo złożone, niekontrolowane procesy, prowadzące do uwolnienia dużej ilości energii cieplnej.

Nanovein  Leczenie żylaków folią

Cewnik zamknięcia ostatniej generacji do ablacji częstotliwością radiową jest zamknięty w obwiedni termicznej, dlatego proces przenoszenia energii pola o częstotliwości radiowej na ciepło nie zachodzi w tkankach ciała, ale w samym cewniku. Dzięki tej konstrukcji cewnika na ścianie żylnej wytwarzany jest całkowicie kontrolowany, dozowany efekt termiczny. Cewnik częstotliwości radiowej Closure Fast jest wyposażony w czujnik temperatury, który ma sprzężenie zwrotne z urządzeniem, które w czasie rzeczywistym przesyła informacje o temperaturze ściany żylnej, co umożliwia automatyczną korekcję.

Zasada sprzężenia zwrotnego

Dzięki licznym operacjom ustalono, że optymalnym reżimem ekspozycji jest ogrzewanie ściany żyły do ​​120ºC przez 20 sekund. Jednolite leczenie żyły na całej jej długości można osiągnąć tylko poprzez ciągłe dostosowywanie parametrów: mocy i czasu trwania ekspozycji, ponadto konieczna jest stała kontrola temperatury w miejscu ekspozycji na żyłę. Regulacja wszystkich parametrów podczas RFW odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym. Zasada sprzężenia zwrotnego urządzenia RF VNUS realizowana jest przez część roboczą cewnika RF wyposażonego w czujnik temperatury. Informacje o temperaturze w świetle żyły są przekazywane do analizatora, a urządzenie automatycznie dostosowuje moc, co pozwala uniknąć nadmiernej ekspozycji i urazów otaczających tkanek.

Podczas procedury EVLK poprawiono kontrolę parametrów ekspozycji na żyłę dzięki zastosowaniu robotycznych kompleksów, które są urządzeniami do mechanicznej ekstrakcji (ciągnięcia) włókna laserowego.

To urządzenie pozwala dozować czas trwania ekspozycji na laser, bez sprzężenia zwrotnego z urządzenia. Procesy zachodzące w strefie obróbki laserowej można ocenić na podstawie danych ultradźwiękowych. Chirurg może ręcznie regulować moc generatora, zmieniać prędkość ekstrakcji włókna laserowego, koncentrując się na swoich subiektywnych pomysłach. Zatem czynnik „ludzki” nie jest całkowicie wykluczony.

Lagranmasade Polska