Co to są wskazania i przeciwwskazania do laseroterapii, recenzje

Laseroterapia jest jednym z obszarów medycyny opartych na zastosowaniu promieniowania o zakresie optycznym i jego wpływie na fizjologię organizmów żywych.

Laseroterapia ma na celu zapobieganie i leczenie chorób spowodowanych zaburzeniami funkcjonowania układów funkcjonalnych organizmu, normalizacją procesów metabolicznych, w tym funkcjonowania układu odpornościowego, hormonalnego, parakrynnego i nerwowego, leczeniem i rehabilitacją pacjentów po urazach, takich jak oparzenia, pęknięcia tkanek i złamania.

Koncepcja laseroterapii pojawiła się, gdy pojawiły się pierwsze terapeutyczne źródła promieniowania laserowego o niskiej intensywności.

Nowoczesne urządzenia wykorzystują wieloczynnikowe źródła promieniowania elektromagnetycznego: stałe pole magnetyczne, źródło światła czerwonego, pulsacyjne źródło promieniowania podczerwonego oraz źródło promieniowania laserowego podczerwieni o niskiej intensywności.

Aby odróżnić terapię laserową od terapii wieloczynnikowej, w której stosuje się co najmniej cztery źródła promieniowania o zakresie optycznym, kierunek ten nazwano medycyną laserową, a urządzenia nazywane są laserowymi urządzeniami do terapii domowej, na przykład RIKTA (rezonansowy aparat na podczerwień).

Przy użyciu techniki mikroelektrody wykazano obecność potencjału błonowego komórki [1], to znaczy różnicę potencjałów istniejącą na błonie między cytoplazmą komórki a jej powierzchnią zewnętrzną: powierzchnia zewnętrzna jest naładowana dodatnio, a wewnętrzna ujemna.

Nawet niewielkim zmianom potencjałów towarzyszą wyraźne funkcje fizjologiczne: impuls nerwowy, skurcz komórek mięśniowych, wydzielanie hormonów itp.

Podczas wyrównywania potencjałów na błonie komórka przestaje spełniać swoje funkcje, co prowadzi do jej śmierci. Taka funkcja błony komórkowej jest kluczową podstawą normalnego funkcjonowania całego organizmu.

W chorobach zmiana funkcji tkanek występuje z powodu nieodpowiedniego rozkładu różnicy w biopotencjach na błonie komórkowej, hamując pracę białek odpowiedzialnych za transport substancji i jonów przez błonę.

Bardzo niska energia promieniowania elektromagnetycznego (EMP), która jest niezbędna, aby mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmów, wskazuje, że EMP nie jest czynnikiem losowym dla organizmów żywych, ale jest wytwarzany i wykorzystywany do określonych celów przez sam organizm.

Udowodniono, że laseroterapia jest w stanie przywrócić uszkodzenie i rozerwanie błon komórkowych, aktywować funkcję komórek i interakcje międzykomórkowe [2].

Żylaki można łatwo wyeliminować bez operacji! W tym celu wielu Europejczyków używa Nanovein. Według flebologów jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda eliminacji żylaków!

Nanovein to żel peptydowy do leczenia żylaków. Jest absolutnie skuteczny na każdym etapie manifestacji żylaków. Skład żelu zawiera 25 wyłącznie naturalnych, leczniczych składników. W ciągu zaledwie 30 dni stosowania tego leku możesz pozbyć się nie tylko objawów żylaków, ale także wyeliminować konsekwencje i przyczynę ich wystąpienia, a także zapobiec ponownemu rozwojowi patologii.

Nanovein można kupić na stronie producenta.

EFEKT TERAPII LASEROWEJ

Podajemy główne efekty, które powoduje laseroterapia:

– Na poziomie komórkowym: zwiększony metabolizm energetyczny w komórkach i tkankach, aktywacja syntezy białek – RNA i DNA, zmniejszona pobudliwość receptorów błon komórkowych, poprawiony metabolizm w komórkach mózgu, normalizacja neuroprzekaźników, działanie blokujące wapń [3].

– Na poziomie narządów: zwiększona prędkość przepływu krwi, efekty reologiczne i mikrokrążące, regulacja adenohypofizy, normalizacja tarczycy, stymulacja gruczołów płciowych, aktywność wieńcowa, przeciwskurczowe, efekty metaboliczne [4].

– Na poziomie układów i ciała: korekta czynników odporności swoistej i niespecyficznej, poprawa krążenia krwi, znieczulenie, zmniejszona pobudliwość ośrodków autonomicznych, poprawiona przewodność włókien nerwowych [5].

A także: spadek aktywności glukokortykoidów nadnerczy, spadek poziomu peroksydacji lipidów, regulacja sprzężenia zwrotnego, wzrost czynników neurohumoralnych oraz przyspieszenie produkcji enzymów i ATP [6, 7].

Oprócz powyższych efektów należy zauważyć:

– obniżenie poziomu cholesterolu;

– przyspieszenie syntezy kolagenu;

– poprawa trofizmu tkankowego;

– zwiększona regeneracja nabłonka i skóry;

– zapobieganie i leczenie cellulitu;

– normalizacja i wzrost syntezy prostaglandyn;

– działanie przeciwzapalne, zmniejszające przekrwienie, chłonne, sanogenne, adaptacyjne, ograniczające stres, hipolipidemiczne i przeciwutleniające itp.

MECHANIZMY DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH TERAPII LASEROWEJ

Rozważ je jako przykład gojenia się ran i wrzodów. Już w pierwszych badaniach klinicznych nad zastosowaniem niskoenergetycznego promieniowania laserowego wykazano zdolność laseroterapii do stymulowania gojenia się ran skóry, złamań kości, długotrwałego gojenia się i wrzodów lekoopornych [8].

Nanovein  Pierwsze oznaki żylaków nóg u kobiet

Proces rany w skórze w jej rozwoju przebiega w kilku etapach. Wszystko zaczyna się od uszkodzenia skóry. Uszkodzenie występuje pod wpływem czynników fizycznych (uraz, skaleczenie, poparzenie), chemicznych (kwas, alkalia) lub biologicznych (wirusy, drobnoustroje).

Uszkodzenie niszczy komórki i dochodzi do lokalnego pęknięcia naczyń krwionośnych, co prowadzi do krwawienia. Biologicznie aktywne cząsteczki są uwalniane z zniszczonych komórek, które same mogą powodować uszkodzenie otaczających komórek i prowadzić do rozwoju procesu zapalnego.

Pierwszym etapem odbudowy jest oczyszczenie uszkodzonego ogniska z resztek komórek i przenikających drobnoustrojów. Ta funkcja jest wykonywana przez specjalne komórki – leukocyty i makrofagi, które migrują do strefy uszkodzenia z krwi i otaczających tkanek.

Białe krwinki i makrofagi pochłaniają resztki struktur komórkowych i mikroorganizmów, wydzielają specjalne substancje, które stymulują reprodukcję otaczających komórek i wzrost naczyń.

Już na tym etapie użyteczny jest efekt ekspozycji na laser, który pomaga inaktywować niszczące cząsteczki, zwiększa ruchliwość i aktywność makrofagów, przyczyniając się do szybszego oczyszczenia rany.

Kolejnym etapem jest intensywne rozmnażanie komórek znajdujących się na krawędzi rany, ich ruch (migracja) do dotkniętego obszaru i dojrzewanie (różnicowanie). Laseroterapia promuje aktywację komórek, przyspieszając naprawę tkanek.

Najważniejszym czynnikiem w gojeniu się ran lub przywracaniu struktury dowolnego uszkodzonego narządu jest migracja do strefy uszkodzenia komórek macierzystych. Komórki macierzyste to młode komórki, które w zależności od warunków (środowisko komórkowe) mogą przekształcić się w dowolne komórki organizmu.

Ze względu na tę zdolność nazywane są „komórkami pluripotencjalnymi”. Pod wpływem EMR komórki macierzyste aktywniej migrują, proliferują i zastępują uszkodzone komórki.

Zdolność EMR do stymulacji migracji komórek macierzystych wyjaśnia skuteczność promieniowania laserowego w zawale mięśnia sercowego, uszkodzeniu mózgu z powodu niewystarczającego przepływu krwi lub wątroby z wirusowym zapaleniem wątroby [9].

Ważnym czynnikiem dobrego gojenia się ran jest przywrócenie przepływu krwi, dostarczanie tlenu i składników odżywczych do rosnących komórek. Przywrócenie przepływu krwi osiąga się dzięki wzrostowi nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza). Wykazano, że w przypadku stosowania laseroterapii proces ten jest aktywowany [10].

Wynikiem skoordynowanego przebiegu opisanych wyżej procesów jest całkowite wyleczenie rany i przywrócenie struktury dotkniętego narządu.

TERAPIA LASEROWA DO LECZENIA NOWOTWORÓW

W literaturze od dawna dyskutuje się o możliwości zastosowania laseroterapii w chorobach nowotworowych. Początkowo zakładano, że procesy nowotworowe są absolutnym przeciwwskazaniem do terapii laserowej.

Jednak gromadzą się dowody na to, że laseroterapia (RT) może powodować wzrost oporności przeciwnowotworowej organizmu. Ogromny wkład w badanie tego problemu wniósł profesor G. E. Brill.

Co to jest guz? Guz to niekontrolowany, niekontrolowany wzrost komórek. Początkiem guza jest pojawienie się w ciele jednej „wściekłej” komórki, która jest słabo podatna na wpływy regulacyjne i jest nieokiełznana.

Tworzenie się komórki rakowej z normalnej (faza transformacji) zachodzi pod wpływem czynników rakotwórczych (fizycznych, chemicznych, biologicznych). Pojawienie się pojedynczych komórek rakowych nie oznacza jednak nieuniknionego rozwoju guza.

W zdrowym ciele stale powstają komórki patologiczne, które są rozpoznawane i niszczone przez układ odpornościowy. Guz rośnie tylko w przypadku namnażania pojedynczych komórek patologicznych (faza aktywacji).

Ustalono, że istotą fazy transformacji jest fakt, że pod wpływem czynników rakotwórczych następuje aktywacja specjalnych odcinków aparatu genetycznego komórki (proto-onkogeny). Protoonkogeny są normalnymi genami komórkowymi, które działają na niektórych etapach życia i kontrolują reprodukcję, wzrost i dojrzewanie komórek.

Działanie proto-onkogenów jest bardzo precyzyjnie regulowane: włączają się tylko w razie potrzeby i szybko wyłączają. W przypadku przedwczesnej lub nadmiernej aktywacji protoonkogenu zmienia się onkogen, co prowadzi do transformacji normalnej komórki w komórkę rakową.

W aparacie genetycznym komórki znajdują się również anty-onkogeny, czyli geny ochronne. Hamują aktywację onkogenów, przyczyniają się do korekcji błędów w ich strukturze i hamują transformację komórek.

Pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o niskiej intensywności aktywowane są anty-onkogeny, stymulowane są mechanizmy naprawy uszkodzeń aparatu genetycznego komórki, a onkogeny są hamowane. EMR mają działanie ochronne na etapie transformacji normalnej komórki w komórkę złośliwą.

Jednocześnie pod wpływem EMR stymulowane są również mechanizmy obrony immunologicznej przeciwko komórkom nowotworowym. Kiedy w wyniku transformacji w ciele pojawia się komórka rakowa, zostaje rozpoznana jako obca komórka komórki T. Limfocyty przekazują informacje o rozpoznawaniu makrofagom, które zabijają komórki nowotworowe. Pod wpływem promieniowania laserowego aktywowane są zarówno limfocyty T, jak i makrofagi, to znaczy wzrasta oporność przeciwnowotworowa organizmu.

Nanovein  Leczenie przez Zalmanov

Kolejny aspekt działania przeciwnowotworowego laseroterapii wiąże się z zapobieganiem powikłaniom pojawiającym się u pacjentów z nowotworami [11]. Rosnący guz, powiększający się, wrasta w tkankę, a komórki rakowe atakują ścianę naczynia.

Wbudowane w ścianę komórki rakowe mają kontakt z płytkami krwi, które mogą przylegać do komórek nowotworowych, sklejać się ze sobą, tworząc skrzep krwi.

Skrzep krwi blokuje światło naczynia, zakłócając przepływ tlenu, co prowadzi do rozwoju uszkodzenia tkanek. EMR o niskiej intensywności zmniejsza „lepkość” zarówno komórek rakowych, jak i płytek krwi, zapobiegając w ten sposób zakrzepicy i upośledzonemu dopływowi krwi do tkanek.

Ale po ekspozycji na krew (hemoterapia) u takich zwierząt wzrost guza nie został zaobserwowany, ale jego wzrost został zahamowany. W praktyce onkologicznej leczenie laseroterapią stosuje się dość szeroko, ale tylko w leczeniu powikłań wynikających z chemioterapii [12]. Laseroterapia jest stosowana w leczeniu współistniejących chorób.

Najważniejsze, aby nie wpływać bezpośrednio na guz i jego przerzuty za pomocą promieniowania laserowego. Laserowa terapia krwi ma stymulujący wpływ na tworzenie krwi, w postaci wzrostu liczby hemoglobiny, czerwonych krwinek i białych krwinek.

Stymulowany jest system niespecyficznej ochrony – wzrasta funkcjonalna i fagocytarna aktywność limfocytów. Interesujące jest to, że podczas napromieniania limfocytów krwi u pacjentów z rakiem stymulacja komórek T (odpowiedzialnych za rozpoznanie komórek złośliwych) jest bardziej wyraźna w porównaniu z ich napromieniowaniem u zdrowych osób.

W swoich artykułach eksperci w dziedzinie medycyny laserowej często odnoszą się do prac akademików RAMS: akademika Rosyjskiej Akademii Nauk i RAMS, N.N. Trapeznikov, akademików RAMS – L.A. Durnova, V.P. Podzolkova, B.N. Zyryanova, E.N. .Meshalkin i inni. Naukowcy RAMS, dyrektor instytutu badawczego, w którym stosowane są metody laseroterapii: Chazov E.I., Perelman M.I., Chissov V.I., Razumov A.N., Aliev M.D. itp.

Nie można wymienić lekarzy nauk medycznych, wystarczy powiedzieć, że w naszym kraju broni się ponad 250 prac magisterskich i doktoranckich na temat leczenia chorób za pomocą laseroterapii. Tysiące publikacji autorów krajowych i zagranicznych świadczą o skuteczności medycyny laserowej.

Tutaj możesz przeczytać i zobaczyć recenzje dotyczące laseroterapii. Laseroterapia jest wskazana w chorobach stawów, osteochondrozie, chorobach oczu, nosa, ginekologii i innych obszarach.

Uwaga! Przed użyciem urządzeń do laseroterapii należy skonsultować się ze specjalistą!

CENTRA TERAPII LASEROWEJ

Centrum laseroterapii „Biomed”

Centrum Terapii Laserowej Biomed działa w Moskwie od 2005 roku. Kliniki ośrodka świadczą usługi laserowego usuwania włosów, kosmetologii twarzy i ciała, usuwania nowotworów, leczenia włosów i skóry głowy.

Adres: Moskwa, ul. Tsvetnoy Boulevard 19, s. 5

Godziny otwarcia: codziennie od 9-00 do 20-00

Tel: (499) 270-12-12

Centrum medyczne „Avicenna”

Centrum Medyczne „Avicenna” rozpoczęło swoją praktykę w 2004 roku. Centrum jest wyposażone w sprzęt spełniający najnowsze osiągnięcia. Wysoko wykwalifikowany personel przeprowadza zabiegi laseroterapii, dobierane według wskazań, w zależności od stopnia choroby.

Adres: Moskwa, ulica Trofimova, 36, budynek 1.

Godziny otwarcia: codziennie od 9-00 do 21-00

Tel: (495) 958-86-69

Centrum Medyczne „East Clinics”

Centrum medyczne East Clinic zatrudnia specjalistów z doświadczeniem klinicznym od 10 do 43 lat i najwyższym poziomem kwalifikacji. Centrum zapewnia pacjentom usługi laseroterapii.

Adres: Moskwa, Leningradsky Prospekt, 76, bldg. 3)

Godziny otwarcia: codziennie od 9-00 do 21-00

Tel: (495) 958-86-69

Sieć klinik „Linline”

Linline to międzynarodowa sieć klinik kosmetologii laserowej i chirurgii plastycznej. Pierwsza klinika została otwarta w 1999 roku.

Adres: Moskwa, ul. Begovaya, zm. 24

Godziny otwarcia: codziennie od 9-00 do 21-00

Tel: (495) 374-59-99

City Medical Center

City Medical Center zostało założone w 2006 roku. Klinika zapewnia pacjentom wysokiej jakości opiekę medyczną, w tym usługi laseroterapii.

Adres: Moskwa, ul. Szybowiec, budynek d.6, budynek 1

Godziny otwarcia: od 8:00 do 19:00, sobota: od 9:00 do 18:00

Lagranmasade Polska